Viktor Kauranen

Liberalpartiet-239-Nyland

18 år gammal studerande. Jag vill främja individuell och ekonomisk frihet, samt allmänt förminska den offentliga sektorn. Unga borde inte tvingas bära de äldres börda. Nedan är en kort lista på reformer som skulle gynna Finland.Problem med Finska ekonomin

Allmänt lättare beskattning

Just nu är Finlands beskattning en av världens striktaste. Vi är faktiskt i top-5 globalt. Dessutom bestraffar vår modell arbetande och entreprenörskap. Båda borde vara mycket mer lockande än nu.

Därför föreslår jag att inkomstbeskattningen borde bli helt platt, med en nationell nivå på 15%. Därtill borde kapitalvinstskatten sänkas till 25%, utan progressivitet. Man borde också sänka totala mängden sociala bidrag med 20%. För att undvika att straffa de fattiga, borde momsen bli 20%.

Slopa jordbruksstöd och företagsstöd

Varje år betalas miljarder euro jordbruksstöd och företagsstöd totalt. Pengarna går helt förlorade, eftersom båda främjar en mindre effektiv och mindre flexibel ekonomi. Man borde helt enkelt sluta med båda.

Att förbättra samhället - Förändringar som fungerar

Bara en valkrets

I riksdagsvalen har nästan alla valkretsar en hejdlöst hög rösttröskel. Bara i två valkretsar är den under fem procent. Jag föreslår att vi omvandlar hela landet till en enda valkrets, och sänker riksdagens platsmängd till bara 180. Då skulle rösttröskeln för hela landet vara bara 0,56%.

Bland annat i Nederländerna, Nya Zeeland, Israel och delvis i Danmark har man bara en nationell valkrets. Röstningsprocenten är mycket högre än i Finland i alla dessa länder, för att allas röst påriktigt kan påverka vilka småpartier som kommer med eller inte.