Viktor Kauranen

Liberaalipuolue-239-Uusimaa

18-vuotias opiskelija. Haluan edistää yksilönvapautta, elinkeinovapautta sekä yleensäkin kutistaa julkista sektoria. Nuoria ei pidä pakottaa kantamaan vanhempien sukopolvien taakkaa. Alla on luettelo muutamasta selkeästä muutoksesta jotka hyödyttäisivät Suomea.Miten saamme Suomen talouden kuntoon?

Verotuksen yleinen alentaminen

Tällä hetkellä Suomessa verotus on erittäin ankaraa, olemme nimittäin maailman viiden ankarimpien verottajien joukossa. Sen lisäksi verotus rankaisee työntekoa ja yrittäjyyttä. Työn pitää olla paljon nykyistä kannattavampaa.

Siksi ehdotan että ansiotuloverotus muutettaisiin tasaveroksi, 15% kansallisella verotuksella. Lisäksi pääomatuloverotus tehtäisiin kokonaan tasaiseksi, 25% verotuksella. Kaikkia sosiaalietuuksia pitäisi samalla alentaa 20%. Jotta tämä ei osuisi köyhiin liikaa, Alvin tasosta tulisi 20%.

Luovutaan yritys- ja maataloustuista

Suomessa maksetaan joka vuosi miljardeja euroja yritys- ja maataloustukia. Rahat menevät kankkulan kaivoon, sillä molemmat johtavat jäykempään sekä vähemmän tehokkaaseen talouteen. Molemmat pitäisi yksinkertaisesti lopettaa.

Yhteiskunnan parantaminen - Toimivia muutoksia

Vain yksi vaalipiiri

Melkein jokaisessa eduskuntavaalien vaalipiirissä äänikynnys on tolkuttoman korkea. Vain kahdessa vaalipiirissä äänikynnys on alle 5%. Ehdotan, että siirtyisimme yhteen vaalipiiriin, ja kansanedustajien määrää vähennettäisiin sataankahdeksaankymmeneen. Tällöin äänikynnys koko maassa olisi 0,56%

Muun muassa Alankomaissa, Uudessa-Seelanissa, Israelissa, ja osittain Tanskassa, on käytössä yksi, koko maan laajuinen vaalipiiri. Jokaisessa näistä maissa on korkeampi äänestysprosentti kuin Suomessa, koska äänestämällä voi aina vaikuttaa.